Menu
logo-mini

“Mỵ”

Vở diễn nghệ thuật “Mỵ” vẽ lên bức tranh với những gam màu đầy xúc cảm, ca ngợi phẩm chất cao đẹp, sức sống mãnh liệt và khát vọng tự do cháy bỏng của những người con nơi núi rừng Tây Bắc
Xem chi tiết
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ
Hình ảnh trong vở diễn Mỵ